Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie

Mobirise

06.07.2020

W ramach projektu POWER realizowanego na zasadach programu Erasmus+ grupa uczniów naszej szkoły wyruszyła na staż zagraniczny do gorącej Grecji.


W ramach projektu POWER realizowanego na zasadach programu Erasmus+ grupa uczniów naszej szkoły wyruszyła na staż zagraniczny do gorącej Grecji.

Podróż minęła sprawnie, ponieważ kolejnego dnia już rozpoczęli swoje staże zgodne z kierunkiem kształcenia tzn. technik hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych.

Zostało zorganizowane spotkanie z właścicielem hoteli oraz z greckimi opiekunami. Ponadto stażyści poznali Tolo - miasto, w którym będą przebywać przez najbliższe 3 tygodnie.

Poza stażem czekają na grupę atrakcje w postaci wycieczek oraz animacji.

Będzie to naprawdę gorący okres nie tylko ze względu na świetną pogodę ale również na bardzo napięty harmonogram dnia.


28.03.2020

WYJAZD PRZENIESIONY

Ze względu na panującą pandemie koronawirusa nasz wyjazd do Grecji w ramach projektu „Malinowo kształci zawodowo” 2019-1-PL01-KA102-063115 zostaje przeniesiony. Natomiast data jeszcze nie jest znana.  


17.01.2020 PRZYGOTOWANIA TRWAJĄ!

Zanim nasi uczniowie wyjadą na zagraniczny staż do miejscowości Tolo w Grecji przechodzą przez szereg przygotowań w ramach projektu pt. „Malinowo kształci zawodowo” 2019-1-PL01-KA102-063115 realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Już pod koniec listopada Nasi uczniowie odbyli spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektu.

Na spotkaniu pojawili się wszyscy zakwalifikowani do projektu. W trakcie spotkania uczestnicy projektu poznali szczegóły formalne oraz harmonogram realizacji projektu. M.in. dowiedzieli się jakie dokumenty będą dla nich potrzebne, aby mogli wziąć udział w zagranicznym stażu, poznali daty zajęć dydaktycznych przygotowujących ich do udziału w stażach zagranicznych jak też szczegóły wyjazdu oraz samego stażu.

Poza spotkaniem organizacyjnym uczestnicy biorą udział w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu. Od stycznia 2020 roku odbywają się zajęcia: językowe (branżowy język angielski), kulturowe oraz pedagogiczne. Pozwoli to dla naszych uczniów przygotować się do wyjazdu oraz wprowadzi ich w klimat, który będzie panował w Grecji oraz na miejscu odbywania stażu.

Ponadto ostatnim krokiem przygotowań będzie zorganizowane kolejne spotkanie tym razem również z rodzicami i opiekunami naszych uczniów. Spotkanie będzie miało charakter organizacyjny przedstawiający szczegóły wyjazdu i pobytu w Grecji.

Życzymy spokojnej podróży, wyśmienitej pogody i oby staż pomógł im rozwijać się w zawodzie.


22.11.2019  OSTATECZNA LISTA

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do pt. „Malinowo kształci zawodowo” 2019-1-PL01-KA102-063115 realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Wkrótce odbędzie się spotkanie organizacyjne dla zakwalifikowanych osób.


22.11.2019

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH

14.11.2019

KTO POJEDZIE NA STAŻ ZAGRANICZNY W GRECJI?


Zakończyliśmy rekrutację do projektu pt. „Malinowo kształci zawodowo” 2019-1-PL01-KA102-063115 realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Osoby chętne, które spełniały kryteria formalne przeszły do kolejnego etapu wyłonienia głównej listy uczestników projektu.

Poniżej przedstawiamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu oraz osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Znajdując się na liście rezerwowej masz prawo do pisemnego odwołania się od decyzji Komisji rekrutacyjnej w ciągu 5 dni roboczych od dnia dzisiejszego. Nic straconego!

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana w najbliższym czasie.


14.11.2019

LISTA RANKINGOWA

Mobirise

05.11.2019

KOLEJNY KROK DO WYJAZDU – TEST KWALIFIKACYJNY

Uczniowie, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie pt. „Malinowo kształci zawodowo” 2019-1-PL01-KA102-063115 realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zobowiązani są przytępić do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego. Wyniki będą miały wpływ na listę rankingową w projekcie. 

Test odbędzie się 08.11.2019 roku o godz. 12:00 w sali numer 3.

Udział w teście jest obowiązkowy.


Mobirise

03.10.2019

REKRUTACJA NA STAŻ W GRECJI !!!

Rozpoczęliśmy projekt „Malinowo kształci zawodowo” 2019-1-PL01-KA102-063115 realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Celem projektu jest rozwój zawodowy 16 uczniów/nnic Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie z kierunku technik hotelarz i technik żywienia i usług gastronomicznych poprzez realizację w 3-tygodniowych staży zawodowych w przedsiębiorstwach greckich w roku szkolnym 2019/2020.

Tym samym rozpoczynamy rekrutację do projektu!

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie z kierunku technik hotelarz i technik żywienia i usług gastronomicznych, zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Złożony dokument powinien być czytelnie wypełniony, własnoręcznie podpisany, zawierać miejscowość oraz datę wypełnienia dokumentu.

Regulamin rekrutacji wraz z formularz jest dostępny w sekretariacie szkoły, u wychowawców klas oraz do pobrania i wydrukowania tutaj[link].

Uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani osobiście, telefonicznie lub listownie, jak również poprzez opublikowaną listę na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do sekretariatu szkoły.


Mobirise
Mobirise

20.09.2019
DZIĘKI PROGRAMOWI OPERACYJNEMU WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ SZANSA NA STAŻ W GRECJI


Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 156 348,69 zł na realizację projektu „Malinowo kształci zawodowo” w ramach „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe na realizację Krótkoterminowej mobilności. Otrzymana dotacja umożliwi szesnastu uczniom odbycie stażu zagranicznego w Grecji wraz ze wsparciem językowym i kulturowo-pedagogicznym.
Realizacja projektu rozpocznie się 1 października 2019 roku. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie. 

Page was started with Mobirise